محمدباقر بابایی طلاتپه

محمدباقر بابایی طلاتپه دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

محمدباقر بابایی طلاتپه

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمدباقر بابایی طلاتپه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمدیریت و پژوهش های دفاعی