دکتر داریوش فرید

دکتر داریوش فرید دانشیار دانشگاه یزد

دکتر داریوش فرید

دانشیار دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر داریوش فرید در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی