آقای دکتر پیمان پاسبان ذوقی

دکتر پیمان پاسبان ذوقی دکترای ادبیات فارسی

آقای دکتر پیمان پاسبان ذوقی

Dr. Peyman Paseban zoghi

دکترای ادبیات فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پیمان پاسبان ذوقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان، رشت بهمن 1398