آقای دکتر محمد عابدینی

دکتر محمد عابدینی عضو هیات علمی دانشگاه آیت اله بروجردی

آقای دکتر محمد عابدینی

Dr. Mohammad Abedini

عضو هیات علمی دانشگاه آیت اله بروجردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد عابدینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه حضرت آیت ا... العظمی بروجردی (ره)، لرستان اسفند 1398