خانم دکتر نساء خزایی

دکتر نساء خزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خانم دکتر نساء خزایی

Dr. Nesa Khazaii

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نساء خزایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019) دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران آذر 1398