خانم دکتر نساء خزایی

دکتر نساء خزایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خانم دکتر نساء خزایی

Dr. Nesa Khazaii

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نساء خزایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019) دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران -دانشکده فنی سالن شهید چمران خرداد 1399
عضو کمیته علمی دومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس با همکاری مراکز معتبر علمی، تهران مرداد 1399
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس با همکاری مراکز معتبر علمی، تهران مرداد 1399
عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مهر 1399
عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور دبیر خانه دائمی کنفرانس، تهران مهر 1399
عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مهر 1399
عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مهر 1399
عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری، تهران آبان 1399
عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای، تهران آبان 1399
عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای، تهران آبان 1399
عضو کمیته علمی سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری، تهران آبان 1399
عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای، تهران آذر 1399
عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری، تهران آذر 1399