دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی

دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی

Dr. Behnaz Aminzadeh Goharrizi

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
_CONFERENCE_POSITION_ ، دی 1348
_CONFERENCE_POSITION_ ، دی 1348

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمانشهر اسلام: شهر عدالت (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 12، شماره: 4
2 ارائه روشی تلفیقی برای ارزیابی طرح های تفصیلی شهری (مطاله موردی: طرح تفصیلی منطقه 6 شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 1
3 ارایه روشى نو در طراحى اکولوژیک منظر سبز شهرى (مطالعه موردى: جزیره کیش) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
4 ارزیابی زیبایی و هویت مکان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
5 ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تاکید بر یادآورهای شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
6 از بازبینی فرایند تا تحقق محصول در طراحی شهری به سوی رویکرد تدریجی فرایند طراحی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 40
7 Comparison of Methods for Participation of Vulnerable Children in Neighborhood Rehabilitation (Case Studies: Tehran’s Southern Neighborhoods) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 3
8 بازآفرینی فرهنگ مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گردشگری شهری (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی شاخص های ذهنی کیفیت زندگی ساکنین مجتمع های مسکونی شهرهای جدید ایران بر اساس ویژگیهای معماری (مطالعه موردی شهرهای اندیشه، پردیس، پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
10 بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 13
11 تاثیر الگوهای فضایی ساختار سبز شهری برتغییر دمای جزایر حرارتی مورد مطالعه: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 2
12 تاثیر تنگناهای پژوهشی بر آموزش معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 14
13 تاثیر سامانه های آبی در شکل گیری منظر باستانی پاسارگاد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
14 تاثیرات برجسازی در محیط شهری :محله الهیه – تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 26
15 تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
16 تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
17 تبیین مفاهیم فرایند طراحی شهری مبتنی بر رهیافت راهبردی و اولویت بندی کاربست آن در پروژه های طراحی شهری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 1
18 تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 20
19 تحلیل تعادل منطقه ای بر مبنای شاخص های ترکیبی نظریه مرکز-پیرامون و گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 3
20 تحلیل عوامل موثر بر قابلیت پذیرش عمومی طرح های قیمت گذاری ترافیک "نمونه موردی: طرح ترافیک تهران (سال ۹۸ و ۱۳۹۷ )" (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 37
21 تحلیلی بر پایداری اجتماعی در رابطه تعاملی شهروندان و مدیریت شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: شهروندان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 4
22 جهانبینی دینی و محیط زیست درآمدی برنگرش اسلام به طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 30
23 حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 12
24 خوانش عوامل موثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 17
25 شناسایی مراکز شهری با استفاده از فعالیت ها و عملکردهای شهری (نمونه پژوهشی مراکز شهری کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
26 طبقه بندی کاربری گونه های گیاهان در طراحی منظر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 38
27 طراحی فضای شهری در راستای ارتقای سلامت روان نمونه موردی: خیابان حافظ اصفهان (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 8
28 کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در حفاظت و بهسازی رودخانه های درون شهری : مطالعه رودخانه خشک شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 2
29 گونهشناسی و مقایسه تطبیقی رویکردهای پژوهشی در مطالعات حوزه زیباییشناسی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 95
30 مقایسه ادراک زیبایی منظر شهری از نظر متخصصان و کاربران مطالعه موردی: میدان عدل خمینی، مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 10
31 نقش طرح معماری در ارتقای کیفیت زندگی مجتمع های مسکونی شهرهای جدید ایران(مطالعه موردی سه شهر اندیشه، پردیس، پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 33
32 واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری از دیدگاه مناسبات قدرت نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 3
33 واکاوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطی در فرایند طراحی شهری مورد پژوهی: پروژه های طراحی شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of Islamic-Iranian model of progress from the approach of the principles of today cities organization; (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام
2 ابعاد و مولفه های هویت در منظر شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
3 ارایه اصول وراه کارهای طراحی جهت توسعه گردشگری پایدار درمناطق ساحلی نمونه موردی سواحل کیاشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
4 اکوموزه ،روشی نوین برای توسعه پایدار و بهسازی بافت های تاریخی مورد مطالعه:بندر تاریخی لافت ، جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 بازآفرینی بافت فرسوده مجاور مجموعه های تاریخی با تاکید بر بعد فرهنگی-گردشگری نمونه موردی :طراحی بافت شهری بین گذر کازرونی و خیابان طالقانی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 بررسی تطبیقی مفهوم و نقش محله در ایران و واحد همسایگی در غرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
7 بررسی نقش شبک ههای اکولوژیکی در پایداری مناطق کلان شهری کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
8 تحلیل گفتمان توسعه پایدار در برنامه های پنجم و ششم توسعه ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
9 توسعه مجدد اراضی قهوه ای شهری : امکانات و محدودیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 راهبردهای مدیریت فرهنگی گردشگری با نگاهی به مقوله زیارت در شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
11 شناسایی شاخص های ارزیابی زیبایی منظر بافت های تاریخی (نمونه موردی: محله هارونیه اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
12 طراحی پایدار جهت حفاظت از مناطق ساحلی با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین نمونه موردی: سواحل کیاشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
13 معضلات افزایش تراکم در بافتهای فرسوده شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
14 مناظر شهری: شفا بخشی و منظر درمانی با طبیعت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
15 نقش هویت طبیعی در سازمان دهی به فرم شهری (نمونه مورد مطالعه تحلیل فرم محله سوهانک) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست