آقای دکتر شهاب حسن پور

دکتر شهاب حسن پور

آقای دکتر شهاب حسن پور

Dr. Shahab Hassanpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهاب حسن پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه حضرت آیت ا... العظمی بروجردی (ره)، لرستان اسفند 1398