دکتر بهروز دستار

دکتر بهروز دستار Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

دکتر بهروز دستار

Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر بهروز دستار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله علوم طیور