دکتر رضا میرشکار

دکتر رضا میرشکار Assistant Prof. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

دکتر رضا میرشکار

Assistant Prof. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر رضا میرشکار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله علوم طیور