فرید مرادی نژاد

فرید مرادی نژاد Department of Horticultural Sciences, Birjand University, Birjand, Iran.

فرید مرادی نژاد

Department of Horticultural Sciences, Birjand University, Birjand, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی فرید مرادی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت