دکتر طاهره ایشانی

دکتر طاهره ایشانی استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر طاهره ایشانی

استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر طاهره ایشانی در مجلات و ژورنالها