آقای دکتر محسن عشوریان

دکتر محسن عشوریان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

آقای دکتر محسن عشوریان

Dr. Mohsen Ashourian@iaumajlesi.ac.ir

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن عشوریان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، اصفهان شهریور 1398