آقای دکتر شاپور اعتماد

دکتر شاپور اعتماد دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران

آقای دکتر شاپور اعتماد

Dr. shapoor Etemad

دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاپور اعتماد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه هستی و شناخت