آقای دکتر امیر دیوانی

دکتر امیر دیوانی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید

آقای دکتر امیر دیوانی

Dr. Amir Divani

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احتجاجی جدید بر زندگی پس از مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 74
2 برابری عصیان و تجری در نقض قانون اراده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 79
3 تبیین همسویی دیانت و عقلانیت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 22، شماره: 86
4 چیستی فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 96
5 خلق عقلی و سعادت جاوید؛ دیدگاه ابن سینا درباره ی نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 15، شماره: 59
6 خلود نفس بدون بدن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 12، شماره: 46
7 سکوت عقلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 2، شماره: 1
8 محدوده شناخت از نفس از دیدگاه ابن سینا و کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 2، شماره: 2