آقای دکتر میرسعید موسوی کریمی

دکتر میرسعید موسوی کریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید

آقای دکتر میرسعید موسوی کریمی

Dr. Mir Saeed Mousavi Karimi

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرسعید موسوی کریمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه هستی و شناخت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استنتاج بهترین تبیین و ایراد گروه بد (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی نظریه عدم انقطاع فیض الهی براساس یک استدلال تجربی و یک تحلیل فلسفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
4 بررسی و نقد برهان دنیل دنت در موافقت با سازگارگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 46
5 گستره و محدوده ی شهود عقلی در اخلاق مشرقی ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 71
6 معنا و ماهیت عمل بر اساس حد وسط اخلاقی نزد ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 81
7 ناتوانی احتمال گرایی در پاسخ به ایراد ولتر (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 98
8 نقدی بر ذات حقیقی و ویژگی های غیرذاتی اندیشه از دیدگاه فرگه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 20