دکتر فخرالدین معروفی

دکتر فخرالدین معروفی دانشیار دانشگاه کردستان

دکتر فخرالدین معروفی

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر فخرالدین معروفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی هویت فرهنگی قومی در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 20، شماره: 74
2 تاب آوری فروشندگان بنگاه های کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 17
3 درک و شناخت گونه های سوء رفتار سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرگذاری ابعاد شناختی و عاطفی اعتماد و ارزشهای لذت گرا و مطلوبیت گرا بر تمایلات خرید مجدد و مدافعه مشتریان بیمه در بخش دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 ارایه روش هایی برای ارزیابی اثر بخشی کمپین های تبلیغاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
3 ارزیابی نظام مدیریت پروژه بر اساس اصول ساخت و ساز ناب (مطالعه موردی: پروژه های مدرسه سازی استان کردستان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 بررسی اثر بازارگرایی نیروی فروش و پیاده سازی نوآوری نیروی فروش با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ سازمانی نوآورانه ( مطالعه موردی : شعبه های بانک ملت غرب کشور ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
5 بررسی اثر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر سیستم کنترل مدیریت و عملکرد شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
6 بررسی اثرات نوآوری های فروش بر روی تصمیم خرید اینترنتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
7 بررسی اثرات نوجویی مصرف کننده بر ارتباط نوآوری های فروش و سبک های تصمیم گیری خرید مشتریان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
8 بررسی تاثیر استراتژیهای بازاریابیبر صادرات بنگاه های زود بازده اقتصادی (مورد مطالعه - شرکتهای تولید کننده مواد غذایی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی تاثیر تبادل دانش بریادگیری درون سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
10 بررسی تاثیر حفاظت ازدانش بریادگیری درون سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
11 بررسی تأثیر تبادل دانش سازمانی برمیزان موفقیت عملکرد بازاریابی شرکت های تولیدی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و خودکارآمدی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
13 بررسی رابطه بین نیروهای رقابتی و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
14 بررسی رابطه پردازش اطلاعات بازار با عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
15 بررسی رابطه مدیریت کیفیت زنجیره تامین با مدیریت دانش در نمایندگی های سایپا استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
16 بررسی رابطه مهندسی مجددفرایندهای کسب وکار با پردازش اطلاعات بازاردرشرکت پتروشیمی کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
17 بررسی رابطه میان اخلاق اسلامی و مدیریت سازمانهای آموزشی(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
18 بررسی نقش های بین وجهه نام تجاری و صرفه جویی در هزینه اطلاع رسانی رابطه معناداری وجود دارد. (مطالعه موردی: فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
19 بررسی نقش های بین وجهه نام تجاری و صرفه جویی در هزینه اطلاع رسانی رابطه معناداری وجود دارد. (مطالعه موردی: فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
20 بررسی نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و تمایل به خرید(مطالعه موردی: فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
21 بررسی نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و کیفیت درک شده. (مطالعه موردی: فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
22 بررسی نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در تمایل به خرید مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه های لوازم خانگی شهرستانسنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
23 تاثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژ؛ی بازارایابی و عملکرد سازمانی مطالعه موردی : شرکتهای کوچک و متوسط شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
24 تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت های کوچک ومتوسط شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
25 تعیین ویژگی های کلیدی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بررسی تاثیر آنها بر توسعه ارزش ویژه برند و تمایل به خرید مشتریان مطالعه موردی : کاربران تلفن همراه در استان همدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
26 سنجش تفکر استراتژیک و هوش سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
27 طراحی مدل موانع توسعه صادرات استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
28 کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
29 مدلسازی برنامه ریزی استراتژیک در صنعت حمل ونقل برون شهری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
30 نقش آگاهی مشتریان از نام سازنده محصول بر دیدگاه و وفاداری آنها نسبت به برند ملی وبرند خرده فروشی مطالعه موردی : فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
31 نگرش های استادان دانشگاه به مفاهیم تکنولوژ های یادگیری و استفاده از آن در طراحی و آموزش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی