خانم دکتر صدیقه لطفی

دکتر صدیقه لطفی استاد،دانشگاه مازندران

خانم دکتر صدیقه لطفی

Dr. Sedighe Lotfi

استاد،دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر صدیقه لطفی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ردپای کربن ناشی از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری (مورد شناسی: مازندران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 33
2 بررسی اثرات کاربری های صنعتی-کارگاهی در مبادی ورودی شهر(مورد شناسی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
3 بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس (1385-1355) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
4 بررسی نقش روستا شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری (مطالعه موردی: شهر خشرودپی) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
5 تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن (مورد مطالعه بابلسر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
6 تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری استان مازندران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 4
7 تحلیل فضایی فقر اقتصادی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
8 تحلیل کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش آنتروپی و تکنیک SAW، مطالعه موردی: بافت شهری میاندوآب (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 1
9 مطالعه اثرات توزیع کاربری اراضی بر سلامت شهروندان مطالعه موردی: شهر بابلسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
10 مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیاب یهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی تحلیلی از برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری در غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
2 ارزیابی بعد عینی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
3 ارزیابی پیاده مداری محلات مسکونی بر اساس عوامل عینی محیط انسان ساخت (مورد مطالعه: منطقه ی 7 تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
4 ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در نواحی شهری با کاربرد سنجش ازدور حرارتی مطالعه موردی: شهر آمل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
5 امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه در بافت مرکزی شهرساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
6 بازنگری روش های بررسی رشد سیستم شهری با تأکید بر م دل رشد خود همبسته زمانی- فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی بیماران مبتلا به فشارخون بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
8 بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی هیجانی بیماران مبتلا به فشارخون بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
9 بررسی تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی: شهر قائمشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 بررسی تحلیلی فروش تراکم ساختمانی و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی (شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
11 بررسی تطبیقی محلات ساحلی در میزان دستیابی به پایداری فضایی ( مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
12 بررسی توزیع خدمات شهری و عدالت فضایی در شهرهای میانه اندام ایران (یک مطالعه موردی از شاخص های بهداشتی- درمانی شهر بابل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی در سطوح محلهای با تأکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
14 بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و خوش بینی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
15 بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و کنترل و ادراک عواطف خود و دیگران از هوش هیجانی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتفکر انتقادی در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
17 بررسی نقش آب بندان ها( تالابهای مصنوعی) شرق مازندران در پرورش آبزیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
18 بررسی نقش آموزش عمومی و مشارکت مردمی در اثر بخشی طرح های حفاظت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
19 بررسی نقش شهرهای جدید در جذب سرریزهای جمعیتی کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
20 بررسی وضعیت پیاده روهای مجاور مراکز خرید با تاکید بر پیاده مداری (مطالعه موری شهر ساری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
21 برنامه ریزی راهبردی کمی به منظور توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر ساری) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
22 بهره گیری از عامل «میدان شعوری» در افزایش جاذبه ی مقصد (مطالعه ی موردی: سواحل بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
23 تاثیر آپارتمان نشینی بر هویت محله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
24 تحلیل تأثیر دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری نمونه مورد: شهرمراغه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
25 تحلیل فضایی شاخص های فقر اجتماعی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
26 تحلیل فضایی فقر کالبدی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
27 رابطه انعطاف پذیری منابع انسانی و فرسودگی شغلی با نقش تعدیل کننده توان بالقوه انگیزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
28 رویکردی تحلیل برفرایند تحولات در مفهوم توسعه پایدار و پایداری در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
29 عوامل موثر بر رشد کالبدی شهر سقز (با تاکید برنقش مهاجرتهای روستایی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
30 کاربست مدل رشدخودهمبسته جهت دستیابی به توسعه پایدارنمونه موردی: استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 متاتوریسم فرصتی برای معرفی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
32 مقایسه درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
33 نقش عوامل محیط مصنوع در سلامت عمومی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت