هادی راشدی

هادی راشدی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

هادی راشدی

Hadi Rashedi

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی هادی راشدی در مجلات و ژورنالها