آقای دکتر رحیم بنابی قدیم

دکتر رحیم بنابی قدیم استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

آقای دکتر رحیم بنابی قدیم

Dr. Rahim Bonabighadim

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحیم بنابی قدیم در مجلات و ژورنالها