آقای دکتر نادر رضائی

دکتر نادر رضائی استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

آقای دکتر نادر رضائی

Dr. Nader Rezaei

استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نادر رضائی در مجلات و ژورنالها