آذرچهر صحت

آذرچهر صحت

آذرچهر صحت

Azar chehr Sehat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آذرچهر صحت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه کارافن

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فرایند و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارافن دوره: 14، شماره: 41
2 رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره وری آموزشی در آموزشکده های فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 4