آقای دکتر تقی قورچی

دکتر تقی قورچی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر تقی قورچی

Dr. Taghi Ghourchi

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تقی قورچی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پژوهش در نشخوارکنندگان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 2
2 اثر افزودن روغن های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 2
3 اثر عصاره الکلی ضایعات چای سبز بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 4
4 اثرات استفاده از گندم عمل آوری شده به روش های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 4
5 اثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 2
6 اثرخوراندن پساب کارخانه نشاسته برعملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نرپرواری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
7 ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری های مختلف ذرت بر سودآوری در بره های پرواری نژاد افشاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
8 تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش های دالاق (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 3
9 تاثیر سطح فیبر و نشاسته جیره و نوع فرآوری جو بر تغییر جمعیت نسبی میکروارگانیسم های دستگاه گوارش اسب با استفاده از Real time PCR (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 1
10 تاثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن گیری شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 3
11 تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر فعالیت برخی از آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه، ابقای نیتروژن و هماتولوژی در بره های پرواری دالاق (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 1
12 تاثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه های خون بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 4
13 تأثیر مکمل اسیدلینولئیک مزدوج محافظ شده بر تولید شیر، ترکیبات آن و فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
14 تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
15 تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدیدشدن شکمبه ای ماده خشک، نشاسته و بخشهای کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتیین خالص کرنل CNCPS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
16 تعیین تجزیه پذیری و اثر گیاه کاکوتی بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت میکروبی شکمبه و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 3
17 تعیین ترکیبات شیمیایی روغن های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضد میکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی بیوتیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
18 تعیین مقدار کیتین و تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی کاه کلزای فرآوری شده با قارچ پوسیدگی سفید رنگین کمان (Trametes versicolor) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 2
19 مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره ها و بزغاله های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 3
20 مقایسه خصوصیات تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در جیره با استفاده از سیستم های CNCPS و NorFor (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 2
21 مقایسه مصرف اختیاری، قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و یک ترکیب تجاری جایگزین شیر و اثرات آنها بر عملکرد بره های شیرخوار نژاد دالاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 2
22 ناپدید شدن شکمبه ای پروتیین و اسیدهای آمینه کنجاله کانولای عمل آوری نشده و عمل آوری شده با پرتوهای گاما و الکترون (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از آغوز گرمادهی شده و گرمادهی نشده بر سلامت و عملکرد گوسالههای تازه متولد شده نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، ترکیب ملاس ودانه جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ کلزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه سویای فراوری شده با کنجاله سویا بر نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی و متوسط رشد روزانه در بره های پرواری نژاد زل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثر کاربرد تفاله مرکبات در جیره میش بر فراسنجه های خونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
5 اثر مکملهای اوره ، کنجاله تخم پنبه وکنجاله تخم پنبه حرارت داده شده جیره غذایی برروی خصوصیات پروار بره های نژاد دالاق (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
6 اثرات جایگزینی کنجاله کتان به جای کنجاله پنبه دانه بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، افزایش وزن، pH، نیتروژن آمونیاکی و برخی از آنزیم های شکمبه میش غیر آبستن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 اثرات جایگزینی کنجاله کتان به جای کنجاله پنبه دانه برروی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی میش غیر آبستن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 بازده اقتصادی استفاده از جایگزین شیر تجاری در تغذیه بره های شیرخوار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه دانه در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
10 بررسی امکان استفاده از تخم مرغ در تغذیه گوساله های هلشتاین و تاثیر آن بر روی قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 بررسی تاثیر گیاه کاکوتی بر فراسنجه های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی خون میش نژاد دالاق (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بررسی تاثیر گیاه کاکوتی بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و جمعیت باکتری های مدفوع میش نژاد دالاق (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 بررسی رابطه تعداد شکم زایش با اندازه فولیکول های تخمدان گاو پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 بررسی رابطه تولید شیر با اندازه فولیکول های تخمدان گاو پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 بررسی روند تجزیهپذیری شکمبهای ترکیبات شیمیایی خار شتر با استفاده از روش کیسه نایلونی در گوسفند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
16 تاثیر تغذیه جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم بر روی رشد و فراسنجههای عملکردی نژاد زل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 تاثیر گیاهان کاکوتی ، نعنا وپونه برجمعیت میکروبی مدفوع گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
18 تاثیر گیاهان کاکوتی ،نعناوپونه برعملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
19 تأثیراستفاده از پنبه دانه در جیره گاوهای شیری مونت بیلیارد بر تولید ، ترکیبات شیرقابلیت هضم ماده خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
20 تعیین اثر گیاه کاکوتی بر روند تولید گاز و فراسنجه های خونی در گوسفند دالاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی کاه گندم بوسیله خاکستر نا محلول در اسید به عنوان مارکر داخلی در شتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
22 تعیین قابلیت هضم، تجزیه پذیری و ترکیبات شیمیایی سه گونه مرتعی اردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
23 ضرورت توسعه دامپروری صنعتی در شمال استان گلستان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
24 عملکرد بره های پرواری نژاد زل در استفاده از سطوح مختلف جایگزین شده دانه سویای فراوری شده با کنجاله سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 مطالعه اثر جایگزینی تفاله مرکبات در جیره خوراکی بر رفتار نشخوار و جویدن میش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
26 مطالعه خصوصیات پروتئینی کنجاله کانولا با مدل CNCPS و اثرات آن بر سطوح هورمونهای تیروئید در بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
27 مقایسه ا ثرکنجاله تخم پنبه و کنجاله تخم پنبه حرارت شده جیره غذایی بر عملکرد بره های نر نژاد دالاق (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
28 همبستگی توسعه شکمبه با نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون در بره های شبرخوار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی