آقای دکتر سید حسین منصوری

دکتر سید حسین منصوری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر سید حسین منصوری

Dr. Seyed Hossein Mansouri

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید حسین منصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه تحقیقات موتور

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Controlling Nitrogen Oxides from waste incineration by Selective Non Catalytic Reduction method (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
2 بررسی اثر ضخامت کاتالیست،رطوبت نسبی گازهای ورودی،درجه حرارت و دیگر پارامترها بر روی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری(ویرایش شده) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
3 بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد کوره های مبدل مجتمع مس سرچشمه - مراحل دمش سرباره ودمش مس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 طراحی بهینه خانه خورشیدی در مناطق مختلف اقلیمی ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
5 کاهش اکسید نیتروژن خروجی از زباله سوز با استفاده از روش کاهش بدون کاتالیست انتخابی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 مدلسازی جریان در حال توسعه در کانال آند پیل سوختی پلیمری همراه با مکش هیدروژن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 مطالعه عددی اثر تغییر الاستیسیته دریچه سیاهرگ سطحی پا بر همودینامیک جریان خون در بیماری واریس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 مطالعه عددی اثر تغییر الاستیسیته دریچه سیاهرگ سطحی پا بر همودینامیک جریان خون در بیماری واریس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 مطالعه عددی سیستم تهویه مطبوع رستوران خورشیدی با استفاده از نرم افزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع