آقای دکتر علیرضا آخوندی

دکتر علیرضا آخوندی استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

آقای دکتر علیرضا آخوندی

Dr. Alireza Akhoundi

استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا آخوندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی