آقای دکتر بهروز رفیعی

دکتر بهروز رفیعی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر بهروز رفیعی

Dr. Behrouz Rafiei

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز رفیعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی