آقای دکتر سعید خدابخش

دکتر سعید خدابخش دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر سعید خدابخش

Dr. Saeed Khodabakhsh

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید خدابخش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 9
2 بررسی اثر منابع جانبی بر روند ریزشوندگی رسوبات به سوی پایین دست حوضه رودخانه حرم آباد (دشت باختری ملایر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
3 بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
4 پتروگرافی و ژیوشیمی تراورتن های کواترنری در برش هایی از شمال و غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 6، شماره: 1
5 تحلیل رسوب شناختی سیستم های رودخانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 24
6 شناخت الگوی کانال رودخانه خررود (جنوب استان قزوین) براساس شاخص های ریخت شناسی و رسوب شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 6، شماره: 2
7 عوامل موثر بر روند ریزشوندگی به سوی پایین دست در رودخانه های با بستر گراولی: نمونه هایی از باختر و شمال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سنجش از دور و نمونه برداری محلی جهت بررسی تغییرات دلتای سفیدرود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 اهمیت جریانهای گرانشی در رسوبگذاری مناطق عمیق دریا (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 اهمیت ژئوتوریسمی چشمههای آهک ساز و رسوبات تراورتن، مطالعه موردی از منطقه بابا گرگر (شمال شرق قروه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 اهمیت شناخت نوع سنگ و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن در ارزیابی انحلال پذیری واحدهای آهکی سازند قم (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد نازلوچای با استفاده از مدل MPSIAC (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 برآورد فرسایش خاک و تولیدرسوب حوضه آبریز دینور با استفاده ازروش GIS و MPSIAC (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
7 برآورد فرسایش و رسوبزایی در حوضه آبخیز ماهنشان- انگوران با استفاده از مدل MPSIAC در محیط GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی آلودگی ناشی از تغییرات غلظت نیترات و سولفات در رودخانه شاوور، استان خوزستان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی آماس پذیری مارن های سازند قم در شرق و شمال شرق همدان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
10 بررسی الگوی کانال رودخانه قره چای (استان همدان) با تکیه بر ویژگی های زمین شناسی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
11 بررسی ایکنوفسیلها و ایکنورخسارههای سازند پابده در منطقه رنو (شمال غرب ایلام) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی بافتی و ترکیبی رسوبات بخش نزدیک ساحل دلتای سفید رود (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
13 بررسی تغییرات خطوط ساحلی ناحیه کیاشهر- دستک (جنوب غربی دریای خزر) در باره زمانی 1346 تا 1372 با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
14 بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای سنگ شناسی در حوضه آبخیز قره چای در همدان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
15 بررسی خاستگاه رسوبات بستررودخانه کلان (جنوب ملایر) با استفاده از روش میکروسکوپی و آنالیز XRD (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
16 بررسی رخسارههای کلسی توربیدیتی سازند قم در شمالشرق کبودرآهنگ (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی ریخت شناسی رودخانه خمیگان با استفاده از طبقه بندی روسگن (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
18 بررسی لیتوفاسیسها و محیط رسوبی توالیهای بیتومیندار ژوراسیک در زیر زون رزن (زون سنندج سیرجان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی نوع رودخانه و روند ریزشوندگی رسوبات حوضه آبریز نکارود (مازندران) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 بهره برداری از منابع شن و ماسه رودخانه ای با در نظر گرفتن پیامدهای زیست محیطی:مطالعه موردی رودخانه قره چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
21 پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای ناحیهی همدان (برشهای ازندریان، دنگله کهریز، سنگران کوه) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 پتروگرافی و فرایندهای دیاژنزی ماسه سنگ های هم ارز سازند شمشک در مرز زون های ایران مرکزی و سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
23 ترسیم نقشه های کنتوری ساختمانی و ایزومتریک افق های لرزه ای با استفاده از نرم افزار surfeR ® ، مطالعه موردی: حوضه خزر جنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 تغییرات مورفولوژی سرشاخه های شمال شرقی رودخانه قره چای در محدوده استان همدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
25 تفسیر و ارزیابی روند تغییرات بافتی و عوامل موثر بر آن در طول رودخانه گاماسیاب پایین استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 رخساره های لرزه ای (Seismic Facies) رسوبات ترشیری جنوب دریای خزر در منطقه شمالغرب نوشهر و کاربرد آنها در تفسیر فرآیندهای رسوبی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 سیلیسی شدن انتخابی پوسته بازوپایان در سنگهای آهکی پالئوزوییک در منطقه آوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 طبقه بندی سواحل استان خوزستان به روش شپارد با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
29 طراحی و ساخت دستگاه مغزه گیر رسوبات بستر حوضه های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
30 عوامل بروز و شناسایی تشخیص شاخص های تفکیک رسوبات جریان های خرده دار از جریانهای سیلابی: مطالعه موردی در علی آباد دمق (استان همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 محاسبه تغییرات پهنه ساحلی کیاشهر - دستک به کمک نقشه های ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
32 مطالعه پتذوگرافی و ژئوشیمیایی افق‌های زغال دار سازند پابده در جنوب غرب ایوان غرب (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
33 مطالعه پتروگرافی دولومیتهای سازند آسماری در میدان نفتی هفتکل (جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
34 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای انتقال یافته منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان. (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 مطالعه کانی شناسی،  دوام،  سختی و مقاومت سازند قم در شرق و شمال شرق همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
36 مطالعه کانی های سنگین و کاربرد آنها در تعیین منشأ رسوبات رودخانه گاماسیاب جنوبی (شرق استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
37 مطالعه واگرایی خاکهای باقیمانده منطقهی زمان آباد (جنوب شرق همدان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 معرفی و نامگذاری رسوبات یخچالی قشلاق (شمال شرق مراغه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 منطقه بندی رودخانه ی خررود ( جنوب استان قزوین) براساس تیپ اب و ارتباط آن با سازندهای شور (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 مورفولوژی و رخساره های رسوبی تپه های ماسه ای سواحل شرق بابلسر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
41 میکروفاسیس بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آسماری میدان نفتی هفتکل (جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
42 نقش کانیشناسی و ترکیب شیمیایی در شناخت دوام دینامیکی و استاتیکی مارنهای سازند قم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
43 نقش ویژگی های زمین شناسی ومورفولوژی در الگوی رودخانه خررود، جنوب استان قزوین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران