آقای دکتر رضا کرمی نیا

دکتر رضا کرمی نیا دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

آقای دکتر رضا کرمی نیا

Dr. Reza Karami Nia

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا کرمی نیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرروانشناسی نظامی