آقای دکتر رضا کرمی نیا

دکتر رضا کرمی نیا دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

آقای دکتر رضا کرمی نیا

Dr. Reza Karami Nia

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا کرمی نیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرروانشناسی نظامی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط کمال گرایی مثبت و منفی و تیپ شخصیتی D با سلامت عمومی سالمندان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 3
2 بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش بینی رضایت زناشوییبر اساس عوامل اجتماعی اقتصادی و ویژگیهای شخصیتیبا میانجیگری سبک زندگی در زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
3 بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
4 نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روایی ، اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط با مودیان مالیاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
2 ساختار عاملی پرسشنامه عوامل استرسزای اجتماعی مربوط به مودیان مالیاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 مدل یابی رابطه ساختاری بین عوامل استرس زای اجتماعی مربوط به مودیان، استرس شغلی، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی در کارکنان امور مالیاتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران