محمدرضا شعبانی اصل

محمدرضا شعبانی اصل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

محمدرضا شعبانی اصل

Mohamad Reza Shabani Asl

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا شعبانی اصل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولسیاست دفاعی