دکتر کامران امینی

دکتر کامران امینی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

دکتر کامران امینی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر کامران امینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفرآیندهای نوین در مهندسی مواد