خدابخش احمدی

خدابخش احمدی استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم

خدابخش احمدی

Khoda Bakhsh Ahmadi

استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خدابخش احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفرهنگی - تربیتی زنان و خانواده