آقای دکتر اکبر آفاقی خطیبی

دکتر اکبر آفاقی خطیبی دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا

آقای دکتر اکبر آفاقی خطیبی

Dr. Akbar Afaghi Khatibi

دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر آفاقی خطیبی در مجلات و ژورنالها