آقای دکتر کاظم ابهری

دکتر کاظم ابهری دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا

آقای دکتر کاظم ابهری

Dr. Kazem Abhari

دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاظم ابهری در مجلات و ژورنالها