آقای دکتر علی اکبر اکبرزاده

دکتر علی اکبر اکبرزاده استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا

آقای دکتر علی اکبر اکبرزاده

Dr. Ali Akbar Akbar Zadeh

استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر اکبرزاده در مجلات و ژورنالها