آقای دکتر عبدالرسول رنجبران

دکتر عبدالرسول رنجبران دانشیار دانشگاه شیراز

آقای دکتر عبدالرسول رنجبران

Dr. Abdolrasoul Ranjbaran

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرسول رنجبران در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنگره مهندسی عمران و معماری موسسه آموزش عالی وحدت، تربت جام فروردین 1399