آقای دکتر مهدی علائیان

دکتر مهدی علائیان استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر مهدی علائیان

Dr. Mahdi Alaeiyan

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی علائیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس هفدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی- انجمن رمز ایران، تهران شهریور 1399