آقای دکتر مسعود هادیان

دکتر مسعود هادیان

آقای دکتر مسعود هادیان

Dr. Masoud Hadian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود هادیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی- انجمن رمز ایران، تهران شهریور 1399