آقای دکتر حامد ثابت

دکتر حامد ثابت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آقای دکتر حامد ثابت

Dr. Hamed Sabet

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامد ثابت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اسفند 1392