آقای دکتر مسعود مصلایی پور

دکتر مسعود مصلایی پور

آقای دکتر مسعود مصلایی پور

Dr. Masoud Mosalipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود مصلایی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، یزد- دانشگاه یزد دی 1394