دکتر علی بهادران

دکتر علی بهادران دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی

دکتر علی بهادران

Dr. Ali Bahadoran-Baghbaderani

دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Developing an integrative Perspective on Dynamic Assessment Model: A Reconstruction of Vygotsky s Theory of ZPD (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 Empowering Gains of ESAP Course Design through Operationalization of a Synergic Model: Suggestions and Implications (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 Implementing and Gauging Bakhtin’s Legacy of Dialogism for Classroom-Based Assessments: Ripe for Syllabus Innovation (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 Investigating Language Policy and Its Influence on U.S. Immigration Restriction and Citizenship Test (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 On Addressing Discursive Coherence and Topicality in the Medical Discourse ofSchizophrenia (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Role of Word-Order Permutations in EFL Learners’ Semantically Non-Deviant and Deviant Sentences Processing Mechanisms (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
7 The March of Sociolinguistics on the Wings of Time (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان