خانم دکتر آفاق تابنده ساروی

دکتر آفاق تابنده ساروی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

خانم دکتر آفاق تابنده ساروی

Dr. Afahg Tabandeh saravi

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آفاق تابنده ساروی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد آبان 1398