آقای دکتر سعید ترکش اصفهانی

دکتر سعید ترکش اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

آقای دکتر سعید ترکش اصفهانی

Dr. Saeid Tarkesh

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید ترکش اصفهانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد آبان 1398