آقای دکتر آرش اخوان طبسی

دکتر آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

آقای دکتر آرش اخوان طبسی

Dr. Arash Akhavan

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آرش اخوان طبسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری، اصفهان اسفند 1397