آقای دکتر حسین مصلی‌نژاد

دکتر حسین مصلی‌نژاد رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

آقای دکتر حسین مصلی‌نژاد

Dr. Hosein Mosalainezhad

رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین مصلی‌نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مشاورعالی ریاست کنفرانس اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری، اصفهان اسفند 1397