آقای مهندس محمد اخلاق‌پور

مهندس محمد اخلاق‌پور مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری

آقای مهندس محمد اخلاق‌پور

Mohammad Akhlaghpour

مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمد اخلاق‌پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری، اصفهان اسفند 1397
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری ارتباطات مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری، اصفهان اسفند 1398