آقای دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی

دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

آقای دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی

Dr. Mohammadkazem Shekhoeslami

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری، اصفهان اسفند 1397