آقای دکتر غلامعلی دهشیری

دکتر غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد

آقای دکتر غلامعلی دهشیری

Dr. Gholamali Dehshiri

رئیس کل دادگستری استان یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامعلی دهشیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد خرداد 1399