جواد معین

جواد معین مدیر گروه زبان و ادبیات عربی، جامعه المصطفی العالمیه مشهد.

جواد معین

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی، جامعه المصطفی العالمیه مشهد.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی جواد معین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه جستارهای ادب عربی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوپذیری خطبه قاصعه نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیت (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 9
2 بررسی و نقد ترجمه فارسی دو آیه فقهی در ترجمه های معاصر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مصباح الفقاهه دوره: 2، شماره: 1
3 تحلیل زیباشناسی آرایه های ادبی بلاغی قرآن کریم (مطالعه موردی سوره مبارکه قمر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 12
4 نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ترجمه فارسی آیات فقهی در ترجمه سه فقیه (صادقی تهرانی، مشکینی، مکارم شیرازی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
2 تجلی عارفانه های نیایش کمیل در دیوان ابن فارض مصری و حافظ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
3 زیباشناسی آرایه های ادبی قرآن کریم(مطالعه موردی: سوره مبارکه قمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام