مهدی خداپرست

مهدی خداپرست مدیرعامل موسسه مدیریتی فکر نو اندیش ، چالوس ، ایران

مهدی خداپرست

Mahdi Khodaparast

مدیرعامل موسسه مدیریتی فکر نو اندیش ، چالوس ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی خداپرست در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش