دکتر سعید علیزاده

دکتر سعید علیزاده استادیار، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ،ایران

دکتر سعید علیزاده

Dr. Saeid Alizadeh

استادیار، عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سعید علیزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش