آقای سیامک ره پیک

سیامک ره پیک استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

آقای سیامک ره پیک

Siamak Rahpeyk

استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سیامک ره پیک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه دانش حقوق عمومی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حمایت از رونق کسب مستاجر در حقوق ایران، اسلام و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 5، شماره: 4